Juriidiline abi

Nõustame äriõiguslike, sh tööõiguslike tehingute tegemist ja koostame vajalikke dokumente. Põhivaldkondadeks on äriõigus, finantsnõustamine, maksuõigus (planeerimised, vaidlused jms), tööõigus, lepingute koostamised ja parendamised, äriühingutega seotud toimingud (ettevõtte loomine, likvideerimine, ost-müük, ühinemine, jagunemine, ümberstruktureerimine, notaritehingud).

Õiguslikud vaidlused, mis ettevõtte tegevusega võivad kaasneda, ei pea alati jõudma kohtusse. Esindame Sinu ettevõtet organisatsioonides, kaitstes Sinu äri. Kui kokkulepeteni jõudmine kohtuväliselt ei ole saavutatav, kaitseme Sinu äri õiguslikke huve ka kohtus.

Võta meie asjatundjatega ühendust esmaseks TASUTA nõustamiseks.

Kirjuta või helista meile!