Saneerimine ja pankrotimenetlus

Kui äris realiseeruvad negatiivsed riskid ning selgub, et äriühingul pole piisavalt varasid võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ning tekkib püsiv maksejõuetus, siis kuulutatakse välja äriühingu pankrot ning võlausaldajate nõuded rahuldatakse pankrotimenetluses.

Eestis on ettevõtetel võimalik taotleda äriühingu saneerimist, mille käigus toimub võlausaldajate nõuete ümberkujundamine ning mille eesmärgiks on äriühingu likviidsuse taastamine ja tegevuse jätkamine.

Konsulteerime ja esindame teid pankroti- ja saneerimismenetluses ning nendega seonduvates kohtumenetlustes.  Nõustame kliente erinevates makseraskusi puudutavates küsimustes.  Anname juriidilist nõu võlausaldajaile ka võlgniku pankroti- või saneerimismenetluse eelselt, et maandada riske ning tagada huvide parim kaitse juba enne kui võlgniku pankrot välja kuulutatakse.

Lisaks abistame kliente võlgade restruktureerimisel, äriühingute likvideerimisel ja ümberkujundamisel.

Usalda meie professionaale!

Saada oma küsimus: