firmade ost ja müük

Sageli juhtub, et soetatud ettevõte jääb kasutult seisma või et ühel päeval ettevõtte tegevus lihtsalt lõppeb. Teatavasti kaasneb ettevõtte omamisega, täpsemalt juhatuse liikme staatusega kohustusi, milledest üheks tähtsamatest on aruandluskohustus – kui isegi tegevus puudub, tuleb iga-aastaselt, 6 kuu jooksul majandusaasta lõppemisest, esitada majandusaasta aruanne, mille esitamata jätmisel võib Äriregister trahvida juhatuse liikmeid.

Alternatiivina firma likvideerimisele pakume teile võimalust oma firma meile müüa. Sellisel juhul katame müügiga seotud kulud (notaritasud, riigilõivu) ning valmistame ette dokumentatsiooni, st protsess ei too kliendile kaasa lisakulusid. Protsessi käigus muudetakse ära ettevõtte juhatus ning juriidiline aadress, kokkuleppel ka ettevõtte ärinimi.

Lisaks eelpoolnimetatud varem mittetegutsenud või peatatud tegevusega firmadele võib meile pakkuda tegutsevaid ettevõtteid või paluda meie abi oma ettevõttele ostja leidmisel.

Kui olete leidnud oma firmale ostja kuid vajate abi firma omanikuvahetuse vormistamisel või registriandmete (juhatus, juriidiline aadress, ärinimi, põhikiri) muutmisel, siis aitame Teid meeleldi. Tehingute vormistamine tööpäeviti mõne tunni jooksul.

Tasub teada:

  • osa võõrandamise leping nõuab üldjuhul notariaalset tõestamist
  • osa võõrandamiseks/omandamiseks sobib vaid notariaalne volikiri
  • kui võõrandatav osa kuulub ühisvara hulka on vajalik abikaasa osalemine tehingus (va kui osa on omandatud enne abielu, see on saadud kinke teel või on abieluvaralepingu järgselt tegemist lahusvaraga)
  • ostueesõigus tekib kaasosanikul osa võõrandamisest teada saamisel
  • kandeavalduse menetlemisel kiirmenetluses tehakse kanne hiljemalt avalduse esitamisele järgneval tööpäeval
  • kandeavalduse menetlemisel tavamenetluses tehakse kanne hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates kandeavalduse esitamisest