Juriidilised teenused, esindamine kohtus, lepingud

Sageli vajatakse õigusabi sobiva õigussuhte valikul ja vastavate lepingute koostamisel või hindamisel. Kõigi lepingute puhul tuleb tagada mõlema poole huvide õiglane kaitse.

Nõustame äriõiguslike, sh tööõiguslike tehingute tegemist ja koostame vajalikke dokumente. Pakume tuge litsentseeritavate tegevuste korraldamisel ja tegevuslubade ning kooskõlastuste taotlemisel.
Õiguslikud vaidlused, mis ettevõtte tegevusega võivad kaasneda, ei pea alati jõudma kohtusse. Esindame Sinu ettevõtet organisatsioonides, kaitstes Sinu äri. Kui kokkulepeteni jõudmine kohtuväliselt ei ole saavutatav, kaitseme Sinu äri õiguslikke huve ka kohtus.

Usalda meie professionaale!

Saada oma küsimus: